Home / Hout vergrijzen: Moose Färg Gråning hout vergrijzingsmiddel

Hout vergrijzen: Moose Färg Gråning hout vergrijzingsmiddel

Sommige houtsoorten vergrijzen erg mooi (Red Cedar bijvoorbeeld). Hout vergrijzen is wel een steeds voortscheidend proces, zodat de mooie zilver patina grijze houtvergrijzing uiteindelijk omslaat in een vies grauw vlekkerig kleurtje. Ook vergrijst hout niet over bv. dakoverstekken. Moose Gråning is daar een oplossing voor.

U kunt het natuurlijke proces van hout vergrijzen versnellen

hout-vergrijzen

Het effect op siberisch grenen

Gebruik Moose Färg Gråning voor hout vergrijzen.

Hout vergrijzen (ook proefmonsters) bestellen? Voor prijzen klik hier: Gråning

Dit hout vergrijzingsmiddel is een poeder, dat u op kunt lossen in water. Met deze oplossing kunt u het hout inkwasten en het hout vergrijzen.

In Scandinavië wordt dit middel al jarenlang voor dit doel gebruikt om hout te vergrijzen. Simpel en effectief, een echt vergrijzingsmiddel want, let op, het is geen verf of beits! Het hout vergrijst zelf door reactie met de oplossing. Het effect is vergelijkbaar met 4 jaar blootstelling aan zonlicht. Hierdoor wordt wel een hardere buitenlaag gevormd maar wordt het hout niet extra verzorgt.

Het vergrijsde hout is vaak maar één of een paar cellagen dik, de grijze kleur van de houtvergrijzing onstaat door de dode cellen en door reactie met de looizuurachtige stoffen in het hout. Onder dakoverstekken en kappen wordt het hout niet snel grijs, want hout vergrijst met name onder invloed van name ultraviolet licht. Dat geeft na jaren vaak een ongewenste ongelijke kleur bij een gevelbetimmering.

Het effect van hout vergrijzen verschilt per houtsoort en het aantal behandelingen.

Ook van invloed zijn de ouderdom van het hout en ook het looizuurgehalte. Op vers hout werkt het minder snel. Rubina Acacia wordt prachtig zilver, eiken geeft weer wat zwartere vergrijzing. U bepaalt hoe uw vergrijzing eruit komt te zien. Het effect is al na een half uur goed te zien.

Bestel een proefmonster als u wilt proberen hoe Moose Gråning op uw hout uitwerkt.

Elke houtsoort reageert anders. Als richtlijn kunt u aanhouden dat tannine houdende houtsoorten zeer snel reageren. Gebruik hiervoor een zeer verdunde oplossing. Dit geldt voor eiken, douglas, larix etc. Bij tannine arme houtsoorten zoals grenen en vuren zal de werking bij vers hout niet groot zijn. Als het oude planken zijn is het effect groter. Herhalen van de behandeling en blootstelling aan de zon zal het effect weer versterken. Soms kan toevoeging van tannine (niet in de shop maar wel bij mij verkrijgbaar) mooi zijn.

Bij eiken kan zepen met houtzeep een alternatief zijn voor het verouderen. .

Houtvergrijzingsmiddel (ook proefmonsters) bestellen? Voor meer prijzen klik op: Gråning

Na het opbrengen gaat het vergrijzen door onder de invloed van zon en regen. De vergrijzing van het hout zal met Moose Färg Gråning snel en gecontroleerder gaan. Aan te raden is als het hout het juiste patina heeft bereikt het oppervlak te behandelen met Storuman Skydd voor staand hout. Alternatief kunt u binnenshuis TOPP gebruiken voor vloeren. Voor terrassen en vlonders is er Bästa Olja Houtolie. Houd er wel rekening mee dat Storuman Skydd de houtnerf naar voren doet komen maar het zilver effect donkerder maakt.

hout vergrijzen

Skeleftea (Zweden): Het effect van 30 jaar hout vergrijzen door in de zon staan ziet u hier.

 

Veiligheids informatie hout vergrijzen

H315 H319 Aanraking met de ogen en de huid vermijden, veroorzaakt ernstige oogirritatie. H302 Schadelijk bij opname door de mond en inslikken. Bij onwel voelen arts raadplegen of een antigifcentrum en etiket tonen. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbeschermering dragen. Bij contact met huid of ogen gedurende enige minuten met veel water spoelen. Verwijder contactlenzen. Hierna verder spoelen. Arts raadplegen. P301+312, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P313, P273Voorkom lozing in het milieu. De inhoud, mengsel en de verpakking naar KCA station brengen. Cas nr. Gråning 13463-43-9 EG nr. 231-753-5.

hout vergrijzenConsumentenhulplijn:          (+31) (0)6 55 333 165 Moose Färg De Dreef 32 1741MH Schagen Nederland