Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering.

Laatst bijgewerkt 21 februari 2023.

Moose Färg wordt op de markt gebracht door Moose Färg B.V. gevestigd Witte Paal 304a, 1742 LD Schagen (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60165618. Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Moose Färg B.V. voor de levering van Moose Färg producten en diensten.

1. Definities

1.1. Moose Färg is een online winkel die zich richt op de verkoop van verf, schildersbenodigdheden en andere speciale producten (“Producten”) uit Scandinavië en meer in het bijzonder Zweden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites www.moosefarg.com, moosefarg.nl, en moosefarg.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Overeenkomsten

Een overeenkomst (“Overeenkomst”) komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Moose Färg. Moose Färg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden meegedeeld.

4. Prijzen

4.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Een formele factuur wordt op aanvraag wordt verstrekt.

5. Verzending

5.1. Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons, door middel van een e-mail, een automatische bevestiging van uw bestelling. Indien het product niet op voorraad is krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

5.2. Voor verzending binnen Nederland vragen wij een bijdrage voor portokosten voor bestellingen beneden een aangegeven bedrag.

5.3. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met u over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Moose Färg zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.4. Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt Moos  deze in een envelop of pakket.

5.5. Verzending naar het buitenland. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land waar u woonachtig bent. U krijgt na bestelling een aangepaste orderbevestiging met de werkelijke verzendkosten.

5.6. Voor klanten binnen de EU geldt dat de bestelling wordt afgeleverd door een transportbedrijf.

6. Verzending van pakketten met afwijkende maat

6.1. Voor het verzenden van producten met een afwijkende maat gelden afwijkende verzendtarieven. Indien afwijkende verzendtarieven gelden, dan staat dit aangegeven op de website bij de productbeschrijving. U ontvangt in een dergelijk geval van Moose Färg na bestelling een herziene orderbevestiging met daarin de aangepaste verzendkosten. Wanneer u het artikel afhaalt in de winkel, dan gelden de afhaalprijzen. Mocht u niet akkoord gaan met de herziene orderbevestiging, dan kunt u vanzelfsprekend ook deze bestelling binnen 24 uur annuleren.

7. Levertijden

7.1. Alle bestellingen worden in principe binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzoncen, tenzij anders vermeld. Wij streven naar aflevering binnen 3 werkdagen.

7.2. Een product is op voorraad, tenzij anders vermeld. Indien u een artikel bestelt met een langere levertijd, dan neemt Moose Färg, na plaatsing van de order, contact met u op over de te verwachte levertijd (en eventueel aangepaste verzendkosten). Vanzelfsprekend kunt u de bestelling binnen 24 uur annuleren indien u niet akkoord gaat met de te verwachte levertijd. Indien een product niet leverbaar meer is dan stelt Moose Färg u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7.3. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen, of wanneer de klant een langere levertijd is overeengekomen met Moose Färg. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren dan wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

8. Voorraad

8.1. Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

9. Betaling

9.1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

In geval van betaling vooruit middels overschrijving per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Moose Färg te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

9.2. U geeft Moose Färg toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

9.3. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Moose Färg.

10. Bestelling annuleren

10.1. Elke bestelling mag, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Bij annulering stuurt u een e-mail naar [email protected]. Uw annulering zal door ons per e-mail worden bevestigd. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, zullen wij het bedrag zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen, op uw rekening terugstorten.

10.2. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder verdere verplichtingen terug te sturen.

10.3. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected]. In deze e-mail dient u uw naam, order ID en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen één week een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Moose Färg plaats.

10.5. Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Moose Färg is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

11. Retourneren

11.1. Moose Färg streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan [email protected]. Mocht het geleverde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren mits de verzegeling van de verpakking niet is verbroken.

11.2. Ook artikelen uit speciale acties kunnen geretourneerd worden. Wij verzoeken u om de retourzending voldoende te frankeren en in originele staat, inclusief labels en verpakking, retour te zenden. Meldt u alstublieft vooraf de retourzending per e-mail aan [email protected]. Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen op uw rekening overmaken, minus de door Moose Färg gemaakte verzendkosten. U draagt zelf de kosten van het retourneren van de artikelen. Wij ruilen of nemen artikelen niet terug indien zij niet meer in originele staat zijn, dus als: – de artikelen aangebroken zijn; – de artikelen niet meer voorzien zijn van labels: -Artikelen verkocht op klant specificatie  en bestellingen op speciaal verzoek kunnen wij niet terugnemen.

12. Ruilen

12.1. Wilt u het artikel ruilen, dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail te melden aan [email protected]. Wij zullen dan voor u nagaan of het artikel nog voorradig is. Indien het artikel nog op voorraad is, stuurt u de retourzending voldoende gefrankeerd en in originele staat aan ons adres. Wij ruilen het artikel om en sturen het (eenmalig zonder verdere verzendkosten) aan u retour. Wij zullen de artikelen niet ruilen indien zij niet meer in originele staat zijn, dus als: – de artikelen aangebroken of anderszins beschadigd zijn;

12.2. U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren op ons postadres te Schagen. Bij persoonlijke aflevering van uw vooraf aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

13. Akties en kortingen

13.1. Voor een bestelling geldt altijd de prijs, (en korting/aktie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. Moose Färg  bepaalt het begin en/of eind van een aktie/kortingsaktie. Moose Färg gaat niet over tot teruggave van het prijsverschil na start van een aktie.

13.2. Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen van onze artikelen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum doch kunnen door Moose Färg vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

14. Klachten of vragen

14.1. Moose Färg staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Moose Färg geeft 2 maanden garantie op fabricagefouten. De garantie dekt geen oneigenlijk gebruik, scheuren, normale gebruiksslijtage of schade door verkeerd gebruik van de producten. Mocht u vragen of klachten hebben over de producten van Moose Färg, dan kunt u Moose Färg hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar [email protected] . U kunt ons ook schriftelijk per post op de hoogte stellen, stuur dan uw brief naar: Moose Färg, Witte Paal 304a, 1742 LD Schagen o.v.v. klacht. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van uw klacht.

14.2. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht door ons gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen, doch uiterlijk binnen 30 dagen trachten af te handelen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien u Consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht. Indien u geen Consument bent gelden de volgende regels:
15.1.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) uitputtend vermeld;
15.1.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld; en
15.1.3 Wij sluiten hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van de wet, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is Moose Färg er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

15.2 De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of schuld van Moose Färg, of voor fraude.

15.3 Met inachtneming van artikel 15.1 en 15.2 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins.

15.4 Met inachtneming van artikel 15.1 en 15.2 is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst – ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins – beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

15.5. Alle producten die in het assortiment van Moose Färg zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. Deze voldoen aan de op de website vermelde specificaties. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

15.6. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Moose Färg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

15.7. Moose Färg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

15.8. Moose Färg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending. Indien u ervoor kiest een pakket verzekerd te verzenden verzoeken wij u Moose Färg hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Moose Färg raadt u aan breekbare artikelen altijd verzekerd te verzenden

15.9. In geval van geschil wordt u verzocht zich tot Moose Färg te wenden teneinde een minnelijke schikking te treffen.

 

16. Overmacht

16.1. Moose Färg is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Moose Färg geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Moose Färg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is Moose Färg gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten zonder dat Moose Färg gehouden is tot enige schadevergoeding.

17. Privacy

17.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. Moose Färg gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

18. Intellectueel eigendom

18.1. Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van Moose Färg worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

19. Toepasselijk recht

19.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Moose Färg. Alle rechten voorbehouden.

19.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.